• sales@lango-machinery.com
 • ਸੋਮ——ਸ਼ਨੀਵਾਰਸਵੇਰੇ7点ਵਜੇਤੋਂਸਵੇਰੇ九点ਵਜੇਤੱਕ
横幅
banner1
banner2
ਹੈਲੋ,ਸਾਡੇਉਤਪਾਦਾਂਦੀਸਲਾਹਲੈਣਲਈਆਓ!

ਸਾਡੀਕੰਪਨੀਵਿੱਚਸੁਆਗਤਹੈ

新利88线上娱乐Aojie模具有限公司(“Aojie模具”)ਚੀਨਦੇਹੁਆਂਗਯਾਂਗਸੂਬੇ——ਮੋਲਡਹੋਮਟਾਊਨਵਿੱਚਸਥਿਤਇੱਕਪ੍ਰਮੁੱਖਮੋਲਡਨਿਰਮਾਤਾਹੈ।ਅਸੀਂਪਲਾਸਟਿਕਮੋਲਡਡਿਜ਼ਾਈਨ,ਨਿਰਮਾਣਅਤੇਵਿਕਰੀਵਿੱਚਮਾਹਰਹਾਂ।ਸਾਡੇਉਤਪਾਦਾਂਵਿੱਚਆਟੋਪਾਰਟਸਮੋਲਡ,ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਅਤੇਸਕੂਟਰਪਾਰਟਸਮੋਲਡ,ਉਦਯੋਗਿਕਸਮਾਨਅਤੇਘਰੇਲੂਉਤਪਾਦਮੋਲਡਸ਼ਾਮਲਹਨ।

AOJIEਮੋਲਡਇੱਕਕੁਸ਼ਲਟੀਮਹੈਅਤੇਇਸਵਿੱਚਲਗਭਗ200ਕਰਮਚਾਰੀਹਨ।ਸਾਡੇਬਹੁਤੇਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂਕੋਲਮੋਲਡਉਦਯੋਗਵਿੱਚ10ਸਾਲਾਂਤੋਂਵੱਧਦਾਤਜਰਬਾਹੈ。ਅਸੀਂISO9001ਕੁਆਲਿਟੀਸਿਸਟਮਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਪਾਸਕੀਤਾਹੈ।

ਸਾਡੇਕੇਸ

ਸਾਡਾਕੇਸਸਟੱਡੀਸ਼ੋਅ

 • ਪਲਾਸਟਿਕਬਣਾਉਣਵਾਲੇਮੋਲਡਦੇਡਿਜ਼ਾਈਨਵਿੱਚਕਈਨਿਯਮਾਂਦੀਪਾਲਣਾਕੀਤੀਜਾਣੀਚਾਹੀਦੀਹੈ

  ਹੋਰਵੇਖੋ
 • ਪਲਾਸਟਿਕਮੋਲਡਇੰਜੈਕਸ਼ਨਮੋਲਡਿੰਗਭਵਿੱਖਵਿੱਚਵਿਕਾਸਦੇਰੁਝਾਨਦੇਅਨੁਕੂਲਹੈ

  ਹੋਰਵੇਖੋ
 • ਇਸਦੀਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ”ਤੇਮੋਲਡਦੀਗਰਮਕੰਮਕਰਨਦੀਗੁਣਵੱਤਾਦਾਪ੍ਰਭਾਵ

  ਹੋਰਵੇਖੋ

ਸਾਡਾਉਤਪਾਦ

ਸਾਡੇਉਤਪਾਦਗੁਣਵੱਤਾਦੀਗਰੰਟੀਦਿੰਦੇਹਨ

 • 0 +

  ਮੁਕੰਮਲਹੋਏਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

 • 0 +

  ਅਨੁਭਵਦੇਸਾਲ

 • 0 +

  ਇਨਾਮਜਿੱਤੇ

 • 0 %

  ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਦੀਪ੍ਰਗਤੀ

ਸਾਡੀਤਾਕਤ

ਗਾਹਕਸੇਵਾ,ਗਾਹਕਸੰਤੁਸ਼ਟੀ

ਸਾਡਾਉੱਲੀਵਿਆਪਕਤੌਰ’ਤੇਵਰਤਿਆਗਿਆਹੈਸਾਡੀਨਵੀਨਤਮਜਾਣਕਾਰੀ

ਆਟੋਪਾਰਟਸਡੈਸ਼ਬੋਰਡਦੇਕੁਝਵਰਗੀਕਰਨ
ਆਟੋਮੋਟਿਵਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਪੈਨਲਮੋਲਡਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗਪ੍ਰਕਿਰਿਆਦਾਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਪਲਾਸਟਿਕਇੰਜੈਕਸ਼ਨਮੋਲਡਦੇਨਿਰਮਾਣਵਿੱਚਮੈਨੂੰਕਿਸਵੱਲਧਿਆਨਦੇਣਦੀਲੋੜਹੈ吗?
ਫਲਾਂਦੇਡੱਬੇਦੇਇੰਜੈਕਸ਼ਨਮੋਲਡਾਂਦੀਪ੍ਰਕਿਰਿਆਕਰਦੇਸਮੇਂਧੂੰਏਂਅਤੇਧੂੜਨੂੰਕਿਵੇਂਰੋਕਿਆਜਾਵੇ吗?
ਆਟੋਪਾਰਟਸਮੋਲਡਲਈਸਮੱਗਰੀਦੀਚੋਣਕਰਨਲਈਤੁਹਾਨੂੰਕੁਝਸਿਧਾਂਤਦੱਸਦੇਹਾਂ
ਹੋਰਵੇਖੋ
Baidu
map